Erfrecht

Advocatenkantoor Quist


  • Voorlichting over de betekenis van erfrecht;
  • (Beneficiaire) aanvaarding en verwerping van nalatenschappen;
  • Versterfrecht (erven op grond van de wet);
  • De wettelijke verdeling;
  • Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
  • Wilsrechten;
  • Beroeps- of bedrijfsvoortzetting;
  • Som ineens als billijke vergoeding voor verrichte arbeid;
  • Gebruik van woning en inboedel;
  • Uitleg van testament en codicil;
  • Misbruik van omstandigheden;
  • De ouderlijke boedelverdeling;
  • Legaten en quasi-legaten;
  • Testamentaire lasten;
  • Tweetrapsmakingen;
  • Legitieme portie en de berekening daarvan;
  • Werkzaamheden als executeur/zaken van executele;
  • Testamentair bewind;
  • De benoeming van een vereffenaar;
  • De vereffening van nalatenschap;
  • De verdeling van de nalatenschap;
  • Inbreng van schenkingen.