Huurrecht

Advocatenkantoor Quist


  • Huur en verhuur van bedrijfsruimten;
  • Huur en verhuur van woonruimten;
  • Procederen over huurachterstand;
  • Procederen over ontruimingen;
  • Burenrecht;
  • Renovatieprocedures;
  • Procedures over gebreken;
  • Procedures over huurprijsherziening;
  • Opstellen en onderhandelen huurovereenkomst.